kale Kattenburgerkade

Omstreeks 2008 is door bewoners voorgesteld om de gritberm aan de waterkant van de Kattenburgerkade/Marinierskade vanaf de Kippebrug tot aan de Kattenburgerstraat zichzelf te laten ontwikkelen tot groenstrook. Dit idee is goedgekeurd door Liesbeth Aafjes, toenmalig gebiedsbeheerder. Helaas is dat nooit schriftelijk vastgelegd. Inmiddels is de berm een dik pakket groen geworden met allerlei aangewaaide wilde planten, zoals kamille, lis, wilde geranium enz. tussen de diverse grassoorten. Al deze planten gaan nu bloeien. Bob Groen van Groenvoorzieningen heeft destijds telefonisch toegezegd de berm met rust te laten. Jarenlang is dat goed gegaan. Deze aanpak biedt drie voordelen: minder onderhoud, meer groen en illegale hondenuitwerpselen worden aan het zicht onttrokken. 

kattenburgerkadeberm051.jpg

Op 27 mei 2015 is er toch gemaaid. Alle biodiversiteit is in één klap vernietigd. Bloemknoppen kunnen niet meer uitkomen, zaadvorming is niet meer mogelijk enz. En waarom? Hoveniersbedrijf Wieringen Prins had een spoedopdracht gekregen van het stadsdeel om te maaien op grond van een klacht van een hondenbezitter! Grasaartjes zouden schade kunnen aanrichten aan zijn/haar hond. Die klacht is nergens op gebaseerd: de baas/bazin is verantwoordelijk voor wat er met zijn/haar hond gebeurt, niet het stadsdeel. Voor zo’n ongegronde klacht hoeft de natuur niet opgeofferd te worden. Verder wordt er in parken in gebieden met wilde planten, nooit op dit tijdstip gemaaid, maar pas als de planten uitgebloeid zijn.

kattenburgerkadeberm050.jpg

Om dergelijke blamages in de toekomst te voorkomen, wil de werkgroep Groen en Milieu Oostelijke Binnenstad graag een schriftelijke bevestiging van het stadsdeel over de destijds gedane belofte, alsmede schriftelijke afspraken in overleg met de initiatiefnemers over de aanpak van voornoemde groenstrook. 

( met dank aan ing. Thelma Neleman )