Concept-zienswijze Buurtwerkgroep bestemmingsplan Storkterrein

Lees hier de concept-zienswijze van de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord  bij het ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenbureg.  Tot en met 15 mei kunnen zienswijzen worden ingediend. Woensdag 22 ap[ril is er om 19:00 uur een informatie-avond over het plan in de van Gendthallen, georganiseerd door het stadsdeel. Eenieder kan gebruik maken van dit concept om een eigen zienswijze op te stellen. Rond 7 mei wordt de zienswijze definitief en zullen wij die op deze website publiceren. U kunt dan eventueel een steunbetuiging aan ons sturen.