Stadgenoot

Eerste paal sociale woningbouw van Stadgenoot op Oostenburg-Noord

Op 10 december heeft wethouder Laurens Ivens van Wonen de eerste paal geslagen van Kavel 2, het eerste project van Stadgenoot op Oostenburg-Noord, het voormalige Storkterrein. Stadgenoot bouwt hier 100 microwoningen in de sociale huur van ca. 30 m2 voor starters (met vijfjaarscontracten) en 54 middeldure huurwoningen van 40-60 m2, die tussen de € 850 en €975 per maand gaan kosten.

2 oktober 20:00 u Buurtbijeenkomst stand van zaken ontmoetingscentrum Werkspoorhal

Het buurtinitiatief om een buurtontmoetingscentrum te maken in de Werkspoorhal op Oostenburg-Noord is na onderhandelingen met Stadgenoot en projectontwikkelaar VORM in een volgende, concretere  fase gekomen. De initiatiefgroep nodigt alle buurtbewoners uit om de plannen samen met hen uit te werken en daarvoor bijeen te komen op
dinsdag 2 oktober 20:00 uur in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201.
Lees hier de uitnodigingsbrief van de initiatiefgroep.

Hoe kinderen verdwijnen van de Oostelijke Eilanden

Het Eilandenoverleg heeft een notitie gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum over de verkamering van grote woningen op de Oostelijke Eilanden en de overmaat aan starterswoningen in de nieuwbouw op Oostenburg en de Kadijken.

Woningcorporatie De Key, de grootste verhuurder op de Oostelijke Eilanden, verhuurt vrijkomende woningen uitsluitend nog aan starters met vijfjaarscontracten. Na vijf jaar moeten ze hun woning verlaten en dan komen er weer nieuwe starters onder de 27 jaar. Grote woningen van vier of meer kamers worden per kamer verhuurd aan jonge starters voor bedragen van meer dan € 400 per kamer. Voor gezinnen met kinderen is dus geen plaats. Ook niet voor ouderen in voor hen geschikte vrijkomende woningen.

In de nieuwbouw op Oostenburg en de Kadijken worden in de sociale huur voor het overgrote deel microwoningen voor starters gebouwd; geen enkele woning die geschikt is voor een gezin. Op Oostenburg komen in totaal 1600 nieuwe woningen, even veel als er nu op Wittenburg en Oostenburg samen staan. Dit dreigt een wijk zonder kinderen te worden.

De overmaat aan steeds wisselende starters is slecht voor de sociale cohesie en met dit beleid zal het aantal kinderen op de Oostelijke Eilanden op den duur sterk teruglopen, wat niet alleen leidt tot een dooie wijk, maar ook tot problemen voor de scholen en kindervoorzieningen. Het beleid van De Key beperkt ook de mogelijkheden voor ouderen om naar een meer geschikte woning te verhuizen in de eigen wijk.

Het Eilandenoverleg vraagt stadsdeel en gemeente om met de corporaties tot nieuwe afspraken te komen om deze ontwikkeling te keren.

Lees hier de complete notitie van het Eilandenoverleg.

Zelfbouwkavels op Oostenburg-Noord

Vanaf najaar 2018 start de verkoop van zelfbouwkavels (koop, eigen grond) voor bouwgroepen op Oostenburg, tussen het INIT-gebouw en de Conradstraat. Er komen vijf kavels beschikbaar variërend in grootte en bestemd voor kleine en middelgrote CPO groepen van 3-14 huishoudens. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De selectie- en verkoopprocedure verloopt via een loting én een toets op de kwaliteit van de bouwplannen.

In het najaar van 2018 maakt de verkoper van de kavels, Oostenburg SGN (een werkmaatschappij van woningcorporatie Stadgenoot) meer bekend over de kavels en de verkoopprocedure. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de  nieuwsbrief.

Buurtinitiatief Werkspoorhal op Oostenburg in NRC en Parool

In de NRC van 12 juni en Het Parool van 14 juni is onderstaand artikle van de initiatiefnemens van het Buurtplan voor de Werkspoorhal opgenomen:

Werkspoorhal, motor voor ontmoeting

NRC, 12 juni 2018

Het moet en kan beter gaan op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Het doodschieten van twee jonge buurtgenoten heeft de buurt diep geraakt. De Gemeente en de buurt pakken groot uit om het tij te keren. De werkgroep  'Buurt op de Kaart' heeft een hele lijst met initiatieven. Op die lijst staat ook het initiatief  ‘de Werkspoorhal’. Een groep enthousiaste buurtbewoners heeft zich daarop gestort. Ze willen van de hal een uitnodigend ontmoetingscentrum voor de buurt maken. Zo’n centrum is hard nodig.

Ontwikkelaar kavel 4 en 5 VOC-kade Oostenburg-Noord bekend

VORM Ontwikkeling is als winnaar uit de bus gekomen in de tender voor kavel 4 en 5 op Oostenburg, het stuk grond tussen Roest en de Werkspoorhal. De ontwikkelaar had volgens de selectiecommissie het beste plan en bracht daarnaast ook het hoogste bod uit voor de grond. Peter Kramer, directeur Vastgoed en Ontwikkeling van Stadgenoot: ‘Dit overtreft onze stoutste dromen’. 

Kavel 4-5 is een onderdeel van Uitwerkingsplan VOC-kade, dat op dit moment ter visie ligt. Klik hier voor ons bericht hierover van 21 januari.

Een ‘match made in heaven’ noemt Peter Kramer de combinatie van ingediend ontwerp en geboden prijs. ‘Dit is geweldig voor heel Amsterdam. Het geeft ons de ruimte onze ambities op het gebied van sociale woningbouw door de hele stad waar te maken.’

Conform de opgestelde selectie- en gunningsleidraad werden september 2017 vijf geïnteresseerde partijen geselecteerd. Op 4 december dienden zij hun voorlopige ontwerp in en brachten zij een onvoorwaardelijk bod op de grond uit. De inhoudelijke beoordeling vond plaats op 7 en 8 december. De selectiecommissie werd daarbij geadviseerd door Kristiaan Borret, de door de gemeente aangestelde supervisor van het gebied. Het grondbod was op moment van beoordelen niet bekend bij de commissie. Bij bekendmaking van het bod van de verschillende partijen door de notaris op 14 december 2017, bleek VORM naast het beste inhoudelijke plan ook het hoogste bod te hebben uitgebracht.

(Bericht grotendeels overgenomen van de Nieuwsbrief van Stadgenoot over Oostenburg-Noord. Zie www.oostenburg.nl  Inschrijven voor de Nieuwsbrief van Stadgenoot over Oostenburg-Noord kan op http://oostenburg.nl/inschrijven-nieuwsbrief/

Petersburgjournaal #5, december 2017

Het Petersburgjournaal is een uitgave van Stadsdeel Centrum met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het decembernummer 2017:

 • Waar gebeurt wat? met o.a transformatie Zeeburgerpad, exploitatie en verhuur Hoogte Kadijk 401, Speeltuin Funenpark, herinrichting Mauritskade en Eilandenboulevard, verkoop kavels Oostenburg-Noord.
 • Ecologisch onderzoek, bomenonderzoek en onderzoek oeverbescherming Eilandenboulevard
 • Taludgesprekken Eilandenboulevard begonnen
 • Verzakking bij Kattenburgerbrug
 • Interview met Kristiaan Boret, supervisor architectuur Oostenburg-Noord
 • Lichtplan Czaar Peterstraat
 • Drie meet-ups op Marineterrein in de Commandantswoning:
  17 januari 17:00 - 19:00 u Smart Roof 2.0: blauwgroene daken
  31 januari 19:00 - 21:00 u Erfgoed op het Marineterrein
  13 februari 19:00 - 21:00 u Sport spel en beweging. In 2018 komt het militaire deel van het Marineterrein vrij, met een sportzaal, een sintelbaan, een voetbalveld en twee tennisbanen.
  Aanmelden meet-ups via info@marineterrein.nl
 • Interview met Ada Bergh (83), bewoonster Kattenburg
 • Gevecht tegen het vuil. Projectleider Joke Walstra vertelt over de speciale aanpak in Het Funen en de Loise Wentstraat
 • Lichtfestival op het Marineterrein

Lees hier het hele nummer.

Petersburgjournaal # 4, september 2017

Het Petersburgjournaal is een uitgave van Stadsdeel Centrum met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het septembernummer 2017:

 • Waar gebeurt wat? met o.a transformatie Zeeburgerpad en onderhoud Czaar Peterstraat.
 • 10.000 auto's per dag. Nulmeting Eilandenboulevard en start evaluatie talud en water.
 • Oostenburg ontwikkelt: nieuws van Stadgenoot over o.a. verkoop kavels en ontwerpatelier jonge architecten.
 • Second opnion bomenonderzoek Czaar Peterstraat
 • Marinetterrein wacht innovatieve toekomst
 • Zon op Kattenburg.. Gerrd Klamer en Agnes Laan vertellen over hun inspanningen om zonnepanelen op de daken te krijgen.
 • Vericale scheepstuinen op Kattenburg: met buxus en kruiden op de kale muren een beeld vormen van de zeilschepen uit de VOC-tijd.
 • Gezichten van 1018: expositie van fotografe Maria Heijdendael in vele straten in 1018.

Lees hier het hele nummer.

Nieuw hotel met 300 kamers op Oostenburg, hoek Dijksgracht VOC-kade

Landmark Hotel Oostenburg heeft een koopovereenkomst gesloten met Oostenburg SGN (=woningcorporatie Stadgenoot) voor een grondkavel op Oostenburg in Amsterdam. Hier wordt een viersterrenhotel voor Inntel met 300 kamers ontwikkeld. In 2008 kocht Stadgenoot de ontwikkellocatie Oostenburg van bouwbedrijf Heijmans. Stadgenoot nam toen de verplichting van Heijmans over de bouwkavel te zijner tijd aan te bieden aan Introvast voor de ontwikkeling van een hotel.

In Landmark Hotel Oostenburg participeren Inntel Hotels en Introvast. Inntel heeft al een hotel in Amsterdam aan de Nieuwezijds Kolk. 

Op de begane grond, aan de VOC-kade, komt een bijzonder restaurant gericht op de gasten van het hotel en bewoners uit de buurt. Op de eerste en tweede verdieping zijn vergaderzalen en een wellnessruimte met zwembad voorzien. Het hotel krijgt ook een sauna en/of whirlpool.
Bureau Ulrich Architectuur refereert met het ontwerp van het gebouw aan het rijke industriële verleden van de locatie. Het moet met zijn zestien versiepingen een landmark voor de omgeving vormen.

In het voorjaar van 2018 start de bouw. Het zal in 2020 geopend worden.

Op dinsdag 26 september 19:30 - 21:30 uur zal dit plan en andere plannen op Oostenburg toegelicht worden tijdens een rondleiding/informatie-avond die Stadgenoot organiseert voor buurtbewoners. Verzamelen bij de ingang van INIT, Jacob Bontiusplaats 9. Lees hier meer. 

Tweede Ramses Shaffyhuis op Oostenburg

Het Ramses Shaffyhuis aan de Oostelijke Handelskade is een woon-zorgcentrum voor jonge en oude kunstenaars.
In Laren is een soortgelijk huis, het Rosa Spierhuis, maar veel oudere kunstenaars uit Amsterdam blijven liever in hun eigen stad. Woningcorporatie Stadgenoot verhuurt hier 24 woningen voor ouderen en 12 studio's voor jonge, pas afgestudeerde kunstenaars..Er zijn gezamenlijke  ateliers en expositieruimtes. Wie zorg nodig heeft, kan terecht op het wekelijkse spreekuur en er wordt nauw samengewerkt met Zorggroep Amsterdam. In de kunstenaarssocieteit op de begane grond worden lezingen, ballet- en muziekvoorstellingen gehouden.

De Volkskrant schrijft hierover op  1 september. In het artikel wordt gemeld dat er een tweede Ramses Shaffyhuis gaat komen in de nieuwbouw op Oostenburg-Noord, het voormalige Storkterrein. Het gaat 'Het Leven Lief-huis' heten. Stadgenoot zal daar extra ruimte maken voor kunstenaars met (beginnende) dementie. Maar ook hier is de uitwisseling met jonge kunstenaars belangrijk. Het duurt nog een paar jaar voor het wordt opgeleverd, maar de intentieovereenkomsten zijn getekend.

Overmaat aan kleine woningen in nieuwbouw Stadgenoot op Oostenburg-Noord

Er worden op het voormalige Storkterrein op Oostenburg straks 1500 woningen gebouwd. Een hele nieuwe wijk op een schiereiland. De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord en het Eilandenoverleg willen graag dat dit net als de rest van de Oostelijke Eilanden een gemengde wijk wordt. Voor arm en rijk en voor alle soorten huishoudens. Die menging wordt steeds bedreigd.

Vorig jaar heeft het Eilandenoverleg een enorm gevecht moeten leveren om te voorkomen dat het oorspronkelijke percentage van 20 % sociale huur niet teruggebracht zou worden naar 14%. .Dat gevecht is dankzij een aangenomen amendement in de Gemeenteraad gewonnen.

Stadgenoot gaat zelf circa 380 sociale huurwoningen bouwen op Oostenburg. Het Eilandenoverlegis er blij mee dat ze daarvan 30 % als ouderenwoningen willen bouwen. Dat zijn er circa 90. Maar het Eilandenoverlegis er niet blij mee dat alle andere woningen, 70 % van de sociale huur en 290 in totaal gebouwd worden als eenkamerwoningen van 30 m2 en piepkleine tweekamerwoningen van 40 m2 voor ‘nieuwe stedelingen’. Prima dat er ook voor deze groep wordt gebouwd, maar 70% is een overkill. Wat het Eilandenoverleg van het begin af aan gevraagd hebben, is dat er ook voor gezinnen met kinderen in de sociale huursector gebouwd wordt. Een gemengde wijk betekent dat er ook kinderen moeten kunnen wonen. Het kan toch niet zo zijn dat er in een wijk van 1500 woningen geen gezinnen met kinderen komen te wonen en dat er alleen kleine woningen komen.

Er zijn nu nog relatief veel kinderen op de Oostelijke Eilanden, maar in de bestaande bouw loopt dat terug door de verkoop van vrijkomende woningen en verhuur in de vrije sector. Dan komen er voornamelijk een en tweepersoonshuishoudens te wonen. Het aantal kinderen zal dus snel teruglopen, met alle nadelen voor voorzieningen zoals de scholen.

Het Eilandenoverleg vindt dat in de sociale huur op Oostenburg tenminste 80 woningen van tenminste 85 m2 gebouwd zouden moeten worden en in het middensegment van Stadgenoot tenminste 15.

Een andere wens van het Eilandenoverleg is dat niet alleen ouderenwoningen van 50 m2 gebouwd worden. Dat is een minimale maat, alleen geschikt voor alleenwonenden. Er moeten ook driekamerwoningen komen voor tweepersoonshuishoudens.

De Buurtwerkgroep heeft deze bezwaren regelmatig ingebracht in het informeel overleg met Stadgenoot maar loopt daarbij tegen een muur.

Op 8 maart heeft de Buurtwerkgroep deze bezwaren ook ingebracht in de gemeenteraadscommissie Wonen. Lees hier de inspraak. De gemeente is in deze discussie in geen velden of wegen te bekennen. Het Eilandenoverleg is van mening dat de gemeente hierinook een regierol zou moeten hebben. De gemeente heeft altijd het beleid verkondigd dat zij streeft naar gemengde wijken en dat loopt hier gevaar.

Stadsdeel Centrum publiceert Petersburgjournaal nr. 2

Stadsdeel Centrum heeft het tweede nummer van het Petersburgjournaal uitgebracht met nieuws over de Oostelijke Eilanden. Artikelen in het maartnummer 2017:

 • Directeur Peter Kramer van Stadgenoot over de bouwplannen van 1500 woningen op Oostenburg-Noord
 • Ontwerp Eilandenboulevard vastgesteld. Reacties uit de buurt
 • Werkteater aan de Oostenburgergracht weer geopend
 • Groene vingers gezocht om de nieuwe plantenbakken in de Czaar Peterstraat te onderhouden
 •  Een eeuw Wiener & Co; parkeerplaats wordt Touwbaanpark
 • Buurtbijeenkomsten voor jongeren en ouders over veiligheid.

Lees hier het hele nummer.

Beeldkwaliteitplan Oostenburg-Noord ter visie t/m 22 februari

De Bestuurscommissie Centrum heeft op 17 januari het Beeldkwaliteitplan  Stadswerf Oostenburg vrijgegeven voor inspraak. Het ligt nu ter visie t/m 22 februari 2017.

Nadat in 2016 tegelijk met het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg het Masterplan Openbare Ruimte is vastgesteld, komt nu in het Beeldkwaliteitplan de gewenste vormgeving van de gebouwen aan de orde. Belangrijke elementen zijn: 

 • De gewenste kavelrichting (haaks op het water)
 • Vormgeving daken (nokichting volgt kavelrichting; variatie in kapvormen)
 • Variatie in bouwhoogtes: ieder aaneengesloten deel van een kavel heeft tenminste drie verschillende bouwhoogtes, exclusief de torens. Hoogtesprongen tenminste twee lagen in de hoge bebouwing en één laag in de iets lagere delen.
 • Omgaan met rooilijnen: strak aan de straatkant, verspringingen mogelijk aan de binnenterreinen
 • Variatie in kavelbreedte: 4,8 - 18 m breed aan Lijnbaan en Oostenburgervaart, 6-24 m breed aan VOC-kade en Dijksgracht
 • Panden zijn staand, d.w.z. hoger dan breed
 • Minimale plinthoogte 3,5 m en open aan VOC-kade, plein Lijnbaan en entreepakhuizen; overal afwisselende plint met wonen en werken
 • Binnenwerven groen en openbaar toegankelijk, privé-tuinen mogelijk met collectieve erfafscheidingen; 
 • Balkons aan de straat worden aangemoedigd, bij voorkeur aangehangen balkons van staal,
 • Hergebruik van materialen uit de omgeving wordt gestimuleerd. Variatie tiuussen gebouwen is gewenst: ierder gebouw zijn eigen gezicht. Stoer en industrieel uiterlijk.
 • Groene daken zijn gewenst.

Binnenkort wordt een supervisor aangesteld die gaat toezien op de juiste uitvoering van het beeldkwaliteitplan per uitwerking en per kavel .

Lees hier het Beeldkwaliteitplan. U kunt tot uiterlijk 22 februari reageren. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van 'Zienswijze concept-beeldkwaliteitsplan Stadswerf Oostenburg'. 

Stadsdeel Centrum start opnieuw met Petersburgjournaal

Na vele jaren brengt stadsdeel Centrum opnieuw een Petersburgjournaal uit om bewoners van de Oostelijke Eilanden te informeren over de vele nieuwe ontwikkelingen in hun gebied. Onder meer:

 • Rattenplaag dreigt
 • Fris projectteam Eilandenboulevard werkt aan herinrichting
 • Aantrekkelijker maken Czaar Peterstraat als winkelstraat
 • Katharinacomplex bijna klaar
 • Wonen aan het Zeeburgerpad. In januari/februari komt een concept Ruimtelijk Functioneel Kader ter inzage.
 • 1500 nieuwe woningen voor zo'n 2500 bewoners op Oostenburg-Noord 
 • Verbouwing Witte Boei, meer uitnodigend voor alle buurtbewoners

Lees hier het hele Petersburgjournaal #1

Gemeenteraad neigt tot meer sociale huur in Oostenburg-Noord

De kans is groot dat de Amsterdamse gemeenteraad op 13 of 14 juli het aandeel sociale huur in de geplande nieuwbouw van Oostenburg-Noord zal ophogen van veertien naar twintig procent. In de commissie Ruimtelijke Ordening (RO) kreeg een amendement van de SP in die richting op 6 juli veel steun.

De discussie in de commissie RO ging over het advies van de Bestuurscommissie Centrum (BC) om in Oostenburg-Noord minder sociale huurwoningen en meer huurwoningen in het middeldure segment te bouwen dan in eerdere versies van het Bestemmingsplan was voorzien. D66 en VVD zijn van mening dat op de eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg een groot tekort bestaat aan dat soort woningen, terwijl het aandeel sociale huur op de drie eilanden al erg groot is, circa 60 %. Om die reden stelden de twee partijen, die in de BC een nipte meerderheid hebben, in april in de bestuurscommissie voor om het aandeel middeldure huur te verhogen van 6 naar 16 procent en voor het aandeel sociale huur vast te houden aan de verlaging van 20 % naar 14 % sociale huur. Alle percentages hebben betrekking op het aandeel in het totale woonoppervlak en niet op aantallen woningen.

De linkse fracties vinden het niet juist om alleen te kijken naar het percentage sociale huur op de Oostelijke Eilanden. Zij wijzen op de samenwerkingsovereenkomst van gemeente, corporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam , waarin een norm is afgesproken van minimaal 35 procent sociale huur voor alle 22 woningmarktgebieden in Amsterdam. Oostenburg ligt in woningmarktgebied Centrum-Oost, waarin behalve de oostelijke binnenstad ook de Nieuwmarktbuurt en de zuidelijk grachtengordel valt. Het huidige percentage sociale huur ligt in dat gebied tussen de 28 en 32 %. Oostenburg is de enige grote bouwlocatie in Centrum-Oost waar nog toevoeging van sociale huurwoningen mogelijk is. Enkele fracties vonden ook dat in de sociale huur niet uitsluitend kleine woningen voor ouderen en jongeren gebouwd zouden moeten worden, maar ook woningen voor gezinnen.

In de commissie RO wezen vertegenwoordigers van de linkse fracties hun VVD- en D66-collega’s erop dat ook hun fracties akkoord zijn gegaan met de samenwerkingsovereenkomst. “Het kan dus eigenlijk niet anders of ook D66 en VVD steunen volgende week het amendement van de SP”, hield Jorrit Nuyens (GroenLinks) de twee partijen enigszins pesterig voor. Maar Daniel van der Ree (VVD) en Bart Vink (D66) bleven stoïcijns onder deze provocatie en hielden vast aan hun uitgangspunt dat voor hen een evenwichtige verdeling tussen sociale en middeldure huur op de drie Eilanden prioriteit heeft.

Omdat Groen Links, PvdA, de Partij voor de Dieren en de Partij voor de Ouderen aankondigden het amendement van de SP te zullen steunen, lijkt de kans groot dat VVD en D66 volgende week in de gemeenteraad bakzeil zullen moeten halen. In de gemeenteraad bezetten de vijf genoemde fracties 24 van de 45 zetels. 

Heeft u interesse in een nog te bouwen ouderenwoning op Oostenburg?

Op het voormalige Storkterrein op Oostenburg worden plannen gemaakt voor circa 1250 nieuwbouwwoningen. Woningcorporatie Stadgenoot wil hier een aantal tweekamerwoningen voor ouderen in de sociale huursector gaan bouwen. Het gaat nog minstens twee jaar duren voordat de woningen klaar zijn, maar voor het maken van de plannen is Stadgenoot op zoek naar geïnteresseerde ouderen die daarover willen meedenken. Met dat verzoek is Stadsdorp Centrum-Oost  nu aan de slag gegaan, een organisatie van en voor oudere buurtbewoners, 

Als u interesse heeft in een ouderenwoning op Oostenburg, ouder bent dan 65 jaar en minder inkomen heeft dan € 35.739 bruto per jaar, dan kunt u zich opgeven bij Olaf Hoonhout van Stadsdorp Centrum-Oost, e-mail opm.hoonhout@iname.com

Besluit over bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg door Bestuurscommissie Centrum

Op 5 april - twee weken na de voorbereidende beraadslaging op 22 maart - heeft de Bestuurscommissie besloten over haar advies aan de gemeenteraad over het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Het stadsdeel adviseert de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan:

 • Er komen geen ligplaatsen voor woonschepen  aan de VOC kade (er waren er 5 gepland);
 • Er moet uiterlijk bij het eerste uitwerkingsplan een Beeldkwaliteitsplan beschikbaar zijn om de kwaliteit van de architectuur te waarborgen;
 • Deelauto's mogen geen gebruik maken van de 40 parkeerplaatsen voor bezoekers en laden en lossen, maar moeten een plaats krijgen in de parkeergarages;
 • In een memo had het  DB een  wijziging voorgesteld van het aandeel sociale huur in het totale beschikbare brutovloeroppervlak van 20 % naar 14 % sociale huurwoningen en 6 % huurwoningen in het middensegment (€ 710-971). Dat wordt nu 16 % middensegment huurwoningen in plaats van 6 % bij een gelijkblijvend percentage van 14 % sociale huurwoningen.

Het aandeel sociale huurwoningen was het zwaarste discussiepunt. De Buurtwerkgroep schreef hierover een lezersbrief in Het Parool. D66 en VVD blokkeerden voorstellen van GroenLinks en SP, die gesteund werden door de PvdA, om zowel het aandeel sociale huur als het aandeel middensegment uit te breiden. Deze partijen hebben al aangekondigd dat hun fracties het laten aankomen op besluitvorming in de gemeenteraad, waar zij - anders dan in de Bestuurscommissie Centrum - een meerderheid hebben. Besluitvorming in de gemeenteraad is gepland op 1 of 2 juni, na een voorbereidende bespreking in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. 

De Buurtwerkgroep heeft zich sterk gemaakt voor openbare oevers langs de Oostenburgervaart en Oostenburgerdwarsvaart, maar zelfs een motie van de SP om alleen de oever van de Oostenburgerdwarsvaart openbaar te maken werd geblokkeerd door D66 en VVD (N.B.: D66 heeft vijf van de dertien zetels in de Bestuurscommissie).

Een motie voor een inspanningsverplichting van het stadsdeel  om geluidsschermen langs de spoorbaan te bepleiten bij ProRail werd ingetrokken na een toezegging van het Dagelijks Bestuur dat dit gaat gebeuren zodra de plannen voor hoogfrequent spoor van ProRail duidelijker zijn. Het Eilandenoverleg dringt hier al jaren op aan en krijgt nu eindelijk medewerking van het stadsdeel.

Sociale huur stiefkind in bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

A.s. dinsdagavond 5 april vindt besluitvorming plaats in de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum over het bestemmingsplan 'Stadswerf Oostenburg. Op het voormalige Storkterrein komen circa 1250 nieuwe woningen. De grond is voor 75 % in handen van woningcorporatie Stadgenoot. Van een corporatie mag je dan een reële inspanning verwachten om sociale huurwoningen te bouwen, maar dat valt erg tegen: slechts 14 % van het woonvloeroppervlak wordt sociale huur en er komen geen sociale huurwoningen die geschikt zijn voor gezinnen. De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord spreekt Stadgenoot en gemeente in een lezersbrief in Het Parool aan om hun ambities op het gebied van sociale huur waar te maken. Lees hier de lezersbrief.

Bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg in Bestuurscommissie Centrum 22 maart

Bijna een jaar na de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg gaat de Bestuurscommissie Centrum op 22 maart 2016  het naar aanleiding van de ingediende zienswijzen aangepaste bestemmingsplan behandelen (20:00 uur op het Stadhuis, kr. 0239). De vergadering is openbaar en spreektijd aanvragen kan tot maandag 21 maart 16:00 uur met een e-mail aan bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl

Naar aanleiding van de bezwaren van de Buurtwerkgroep komen er  minder torens aan de VOC-kade: één (hotel)toren aan het spoor van 52 meter en een toren naast de te handhaven Werkspoorhal van 39 meter. Het totaal aantal van zes torens in het hele plangebied verandert niet, maar wel worden nu de locaties vastgelegd en variëren ze meer in hoogte. Op de hoek Bontiusplaats-Oostenburgermiddenstraat achter Roest komt een toren van 46 meter. Ten noorden van de Werkspoorhal komt een toren van 46 meter aan de Oostenburgermiddenstraat en langs het spoor komen twee torens van resp. 42 en 52 meter hoog (zie vogelvluchttekening).

Tegelijk met het bestemmingsplan wordt op 22 maart ook een nieuwe versie van het Masterplan Openbare Ruimte Stadswerf Oostenburg aan de Bestuurscommissie voorgelegd. Het is merkwaardig dat daarvoor niet eerst de advisering over het bestemmingsplan wordt afgerond. Voor zover het gaat over materiaalkeuze en aankleding van het gebied is dat niet zo'n probleem, maar wel omdat een voorschot wordt genomen op een verkaveling zonder openbare oevers langs de Oostenburgervaart en Oostenburgerdwarsvaart, één van de grote discussiepunten bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Een ander groot discussiepunt is het aandeel sociale huurwoningen in het plan. De grondeigenaar, corporatie Stadgenoot, wil dit beperken tot 14% van het vloeroppervlak voor wonen en wil alleen kleine sociale huurwoningen bouwen voor ouderen en starters en niet voor gezinnen.

Lees meer en vindt alle documenten op http://www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-oostenburg-noord/

Stadgenoot gaat deel grond Oostenburg-Noord verkopen

Het Parool bericht dat Stadgenoot van plan is om circa 150.000 m2 aan woningen, bedrijfsruimte en horeca te realiseren op Oostenburg. Daarvoor worden nu partijen aangetrokken. 'Vanwege de nieuwe Woningwet die zegt dat corporaties alleen nog sociale huurwoningen mogen bouwen mogen we dat niet meer zelf doen', zegt woordvoerder Pim de Ruiter van Stadgenoot. 

Stadgenoot wil in Oostenburg nog wel zelf 250 kleine sociale huurwoningen bouwen, bedoeld voor starters of juist ouderen, maar besteedt de rest uit aan 'partijen die de visie van Stadgenoot op de transformatie van het eiland delen'. Zo'n 135.000 vierkante meter blijft voor hen over. De verkoop gaat na de zomer van start.

Wat er met horecagelegenheid Roest gaat gebeuren is nog onduidelijk. Volgens Stadgenoot is het een van de partijen die zou kunnen kopen.